a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2018 خانه وکلای جردن.
تمامی حقوق محفوظ است.

09121852966

مشاوره 24 ساعته

02188566998

مشاوره رایگان

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

اطلاعاتی در مورد انحصار وراثت

خانه وکلای جردن > اطلاعاتی در مورد انحصار وراثت

انحصار وراثت

تعاملات افراد بشر باعث شده آثار حقوقی مختلفی مانند ارث در تعاملات انان دیده شود. تعاملاتی که آثار ان محدود به دوران حیات افراد نیست. در واقع افرادی که از دیا می روند بایستی تکلیف ما ترکه آنان (دارایی) مشخص و روشن شود و پنانچه وصیت نامه ایی در میان باشد به آن عمل شود.در نظام حقوقی برای این افعال تشریفاتی در نظر گرفته شده است که به آن اصطلاحاً  صدور گواهی حصر وراثت یا انحصار وراثت می گویند.

 

افرادی که می توانند درخواست حصر وراثت کنند په کسانی هستند؟

تمامی وراث و افراد ذینفع می توانند درخواست حصر وراثت نمایند و هرگاه تعداد وراث و ذینعان زیاد بود درخواست اخذی از آنان کفایت می کند.

 

تصدیق انحصار وراثت

 

  • شناسنامه باطل شده ی متوفی و همچنین گواهی فوت ایشان:

بعد از فوت و تایید پزشک و پیگیری آن از طریق ثبت احوال شناسنامه ایشان باطل و گواهی فوت صادر خواهد شد.

 

  • استشهادیه ایی که بطور محضری آماده شده باشد:

فرمی توسط دادگاه با وراث داده می شود که بایستی نام تمامی وراث درآن آمده باشد و دو نفر از افرادی که متوفی و وارثین را مشناسند امضاء گردد و توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تایید شود و این گواهی به دادگاه داده شود.

 

  • رسید مالیاتی که مربوط به مالیات بر ارث می باشد:

وارثین بایستی پس از فوت لیست تمام اموال و دارایی های منقول و غیر منقول متوفی را آماده و به اداره دارایی محل سکونت شخص متوفی ببرند و رسیدی در قبال آن دریافت نمایند که آن را با سایر مدارک تقدیم دادگاه نمایند.

  • کپی شناسنامه سایر وراث:

شخصی که درخواست انحصار وراثت می نماید علاوه بر شناسنامه خودش بایستی کپی شناسنامه سایرین را نیز ضمیمه نماید. همچنین باستی اصل شناسناه ها جهت احراز هویت به دادگاه ارائه گردد.

 

  • وصیت نامه :

چنانچه موجود باشد.

 

  • دادخواست انحصار وراثت

 

مرجع صالح  برای رسیدگی به این امور انحصار وراثت

مرجع صالح برای رسیدگی به امور صدور گواهی انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در آن واقع گشته است.

 

انحصار وراثت - ارث - حصر وراثت

 

 

دعاوی مربوط به تركه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شوند كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، در آن محل بوده است و امروزه شورای حل اختلاف این وظیفه را بر عهده دارد.

اگر هم آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران در آن حوزه بوده است.

بنابراین اگر شخصی در طول مدت زندگی خود در شهرهای مختلف سكونت داشته باشد و برای مثال آخرین محل سكونتش مشهد باشد، پس از فوت، دادگاه مشهد صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند كه شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در استان دیگری باشد.

 

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست

دادگاه صالح که مشخص شد و دادخواست تقدیم ایشان شد پس از مطالعه دادخواست تقدیمی و بررسی مدارک ضمیمه ی آن، درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالنتشار یا محلی آگهی می نماید و هزینه ی نشر آن نیز بر عهده ی متقاضی است.

بعد از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در اگر معترضی نباشد، دادگاه با توجه به دلایل و اسناد ارائه شده، گواهی انحصار وراثت، تعیین تعداد وراث و نسبت آنها به متوفی را صادر می نماید.

در صورت وجود معترض و اعلام اعتراض او، دادگاه جلسه ای را برای رسیدگی معین نموده و به معترض و درخواست کننده تصدیق اطلاع می دهد و پس از رسیدگی، در جلسه ای حكم خود را اعلام خواهد نمود. این حکم برابر مقررات قابل تجدیدنظر است.

یاداشت قبلی
یاداشت بعدی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید