a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2018 خانه وکلای جردن.
تمامی حقوق محفوظ است.

09128977066

مشاوره 24 ساعته

02188566998

مشاوره رایگان

اینستاگرام

جستجو
فهرست

09128977066

مشاوره 24 ساعته

02188566998

مشاوره رایگان

 

خدمات

دسته بندی دعاویدعاوی مالیدعاوی غیر مالی

دسته بندی دعاوی

با توجه با اینکه گاهی دعاوی غیر مالی اثرات غیر مستقیم مالی دارند و معمولاً برای مراجعین عزیز خانه وکلای جردن و همینطور برای تمامی هموطنان عزیز که درگیر موضوعی حقوقی هستند، این سوال مطرح است که چگونه دعاوی مالی را می توان از غیر مالی تشخیص داد.

بنابراین بر آن شدیم تا شما عزیزان را با این دسته بندی و معیار تفکیک آن در یادداشت حقوقی کوتاهی آشنا کنیم.

 

دعوا چیست؟

به بیان ساده زمانیکه شخصی مدّعی این است که حقی ازاو انکار یا ضایع شده است می تواند برای احقاق حقّ خود و یا حتی برای شناسایی حقّ خود در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا کند، زیرا قانون اساسی کشورمان داد خواهی را حقّ مسلم هر فرد خوانده می داند.

 

تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی

 

حق مالی

حقی که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ی حق ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد. بطور مثال: حق مالکیت که برای صاحب آن مستقیماً ارزش پولی دارد و یا حق طلب…

 

حق غیر مالی

حقی که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ی آن حق ایجاد منفعتی نمی نماید که قابل تقویم به پول باشد. بطور مثال: حق ابوّت، حق زوجیت و…

 

امّا ممکن است که حقی غیر مالی بطور غیر مستقیم ایجاد حقی نماید که قابل تقویم به پول باشد ولی این امر آن را تبدیل به حقی مالی نمی نماید. بطور مثال زوجیت (حق غیر مالی) که بطور غیر مستیقم حق نفقه (حق مالی) برای زوجه بوجود می آورد و همچنین توارث برای زوجین که قابل تقویم به پول است.

 

درواقع امتیازی که هدف آن رفع نیاز های عاطفی و اخلاقی انسان باشد و موضوع آن روابط غیر مالی اشخاص است و ارزش داد و ستد ندارد و مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست.

انواع دعاوی مالی

الف) انواع دعاوی مالی

 1. مطالبه خسارت به طور کلی
 2. مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند: چک ،سفته ،برات و…
 3. الزام به تنظیم سند رسمی ملک
 4. الزام به تنظیم سند اتومبیل،تلفن وکشتی
 5. ابطال سند مالکیت
 6. ابطال سهام شرکت
 7. ابطال قرارداد عادی انتقال ملک مانند قولنامه و …
 8. الزام به انتقال سهم یا شرکت
 9. استرداد اموال منقول
 10. دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم
 11. اختلاف ناشی از پیمان ها
 12. ابطال عملیات اجرایی اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته
 13. مطالبه سهم الشرکه
 14. مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت
 15. الزام به ایفای تعهد مالی
 16. اعتراض ثالث به دعاوی فوق
 17. ورود  ثالث به دعاوی فوق
 18. تقابل به دعاوی فوق
 19. دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه، حق فسخ،ابطال معامله و بی اعتباری سند
 20. اعتراض به ثبت
 21. مطالبه ثمن
 22. اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله
 23. استردادمبیع و ثمن
 24. مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد
 25. مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد .
 26. الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت
 27. انحلال شرکت بازرگانی
 28. بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد
 29. خلع ید
 30. مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب
 31. قلع و قمع بنا در صورت اختلاف بر سر مالکیت
 32. مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله
 33. ابطال رأی داور در صورتی که موضوع مال باشد
 34. دعاوی مربوط به حق تألیف، تصنیف و حق اختراع
 35. دعوای مالکیت
 36. اعتراض به تحدید حدود، دعوای افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
 37. ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت
 38. دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
 39. الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
 40. استرداد لاشه چک، سفته و برات
 41. درخواست صلح وسازش در امور مالی
 42. دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد
 43. دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله
 44. دعوای ابطال اجاره نامه ملک مزروعی
 45. اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معیّن
 46. دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه

 

انواع دعاوی مالی در امور حسبی:

۱-تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت
۲-الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت
۳-مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست.

انواع دعاوی مالی مربوط به موجر و مستاجر:

۱-مطالبه اجور معوق
۲-مطالبه سرقفلی
۳-تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن
۴-مطالبه اجرت المثل
۵-مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مسقل

انواع دعاوی غیر مالی

ب) انواع دعاوی غیرمالی

 1. الزام  به تعهد غیرمالی
 2. دعوای  ثبت علائم تجاری و اختراع
 3. دعوای تخلیه
 4. تامین خواسته
 5. دستور موقت
 6. ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند تخلیه
 7. تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رأی داور
 8. حکم فروش مال غیر منقول
 9. تصرف عدوانی و ممانعت از حق
 10. عزل وکیل
 11. تفکیک ملک و فکّ رهن
 12. افراز در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد.
 13. اعتراض به رای هیئت تشخیصو صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قانون کار
 14. دعوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه
 15. اعتراض به نظرکمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
 16. تصحیح نام در مدرک تحصیلی
 17. تنفیذ صلح نامه عادی
 18. دعوای ابطال رأی داور در صورتیکه رأی داوری مربوط به حقوق مالی نباشد
 19. درخواست سازش بین طرفین تا هر مقداری که خواسته باشد.
 20. اعتراض به رأی قاضی هیئت حل اختلاف ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها
 21. در وقف و تولیت
 22. اعتراض به رأی هیئت عالی نظام پزشکی
 23. دعوای تغییر جنسیت
 24. دعوای ابطال پروانه حفر چاه
 25. تأیید قولنامه
 26. بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالکیت
 27. ابطال فروش مال مشاع به شرط اختلاف در مالکیت
 28. دعوای تزویر و جعل در اسناد
 29. بطلان تعهدات در صورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد
 30. دعوای اعتبار ورشکسته
 31. استرداد عین چک و اوراق بهادار
 32. دعوای اعسار
 33. تشخیص صحّت تاریخ معامله   
 34. دعوای راجع به حقوق ارتفاقی

 

دعاوی غیرما لی در امور حسبی:

۱-نصب قیم، عزل قیم، نصب امین، ضم امین
۲-صدور حکم موت فرضی
۳-مهر و موم و تحریر و درخواست تحریر ترکه
۴-بطلان ترکه
۵- صدور حکم حجر، تعیین تاریخ حجر
۶-اخراج ثلث از ماترک
۷-الزام به فروش ترکه
۸-گواهی رشد
۹- تنفیذ وصیت نامه
۱۰-گواهی حصر وراثت

 

انواع دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال:

۱-ابطال واقعه فوت
۲-رفع واقعه فوت از سند سجلی
۳-ابطال نسب یا نفی آن
۴-دعوای ابوت و یا بنوت
۵-اثبات بلوغ برای ازدواج
۶-تغییر نام کوچک
۷-اثبات سیادت
۸-تصحیح و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات
۹-اصلاح  تاریخ فوت در گواهی فوت
۱۰-تغییرجنسیت

 

انواع دعاوی غیر مالی:

الف) ذاتی:

۱-دعوای الزام به استرداد سند (مگر اینکه موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد)
۲-دعوای زوجیت
۳-دعوای حجر

 

ب) اعتباری:

۱-خلع ید (در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)
۲-درخواست افراز (در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)
۳-تقسیم فروش مال مشاع (در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)
۴-دعاوی راجع به موجر و مستاجر به جز دعاوی اجور معوقه
۵-میزان حق الوکاله وکیل
۶-دعوای مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول